studio

/ studio

profil

A.D studio je architektonická kancelář působící v širokém spektru projektové činnosti od urbanismu přes nejrůznější typologické druhy objektů (zejména bytové, průmyslové a administrativní), rekonstrukce až po interiéry a výstavnictví. Projektovou činnost zajišťuje převážně od studií a přípravy území až po spolupráci při realizaci stavby u většiny realizovaných staveb v roli generálního projektanta. Kancelář byla založena roku 1991 ing. arch. Lubošem Jírou ( nar. 18.6.1957, absolvent FA ČVUT (1976-82), od roku 1993 autorizovaný architekt v České komoře architektů ).

soutěže

1984 1 cena International competition theme pavilion The Roundhouse, EXPO 86
1990 3 cena urbanistická soutěž Berlín – Neukőlln / Reimann, Můller, Scholtz/ – vyzvaná soutěž
1994 1 cena urbanistická soutěž na Nuselskou sladovnu v Praze 4
1995 1 cena vyzvaná architektonická soutěž na polyfunkční dům Drahobejlova
1996 2 cena vyzvaná architektonická soutěž Olomouc

spolupracovníci

současné složení kanceláře:
Ing. arch. Luboš Jíra FA ČVUT 76-82 1957
Ing. arch. Erik Hocke FA ČVUT 94-01 1976
Karel Suchý FA ČVUT 1971
Matěj Barla FA ČVUT 1975
Dana Krýslová FA ČVUT 1978
Simona Kučírková FA ČVUT 1977
Agáta Kiszka FA ČVUT 1977

spolupráce na jednotlivých projektech:
Petr Jambor, Milan Janů, Ing. arch. Lucie Kallusová, Ondřej Machaň, Ing. Zdeněk Patrman, Martin Pinc, Ing. arch. Veronika Sajnerová, Ing. arch. Pavlína Šlaisová

profese:
Ing. M. Gaudl /topení, klimatizace/, Ing. K. Havlík /klimatizace/ Ing. M. Škoda /statika/, J. Chlumský, J. Troníček /požární zabezpečení staveb/ Ing. D. Krýslová /doprava/, Ing. A. Žižkovský, /koncepce – doprava/, Ing. M. Hnilica /tzb/, Ing. L. Chudárková /tzb/, A. Isajev ,L. Tyl / elektro/, Ing. O. Růžičková /regulace a měření/, Ing. Z. Jírová /technická spolupráce/

TOPlist