sluzby

/ služby

urbanismus

urbanistické vize, studie, projekty pro změnu ÚP, regulační plány, územní plány

studie, projekty pro územní řízení a stavební povolení, realizační dokumentace

rekonstrukce

studie a kompletní zpracování veškeré projektové dokumentace

interiéry

celkové koncepce , studie, projektová dokumentace, řešení detailů, design , výstavnictví

3D vizualizace

prostorové virtuální modely návrhů, zákresy do fotografií, videoanimace

TOPlist